Na czym polega działalność skupu złomu?

Skupy złomu znajdują się obecnie praktycznie w każdym większym polskim mieście. Tego rodzaju działalność jest bardzo specyficzna. Zajmują się bowiem nabywaniem wszelkiego rodzaju odpadów, ich przetwarzaniem oraz sprzedażą.

Zakres działalności skupów złomu

Jak sama nazwa wskazuje, zasadniczą czynnością wykonywaną przez skup złomu jest nabywanie odpadów metalowych, ich przetwarzanie oraz sprzedaż. W tego rodzaju miejscach przyjmuje się stal, stal nierdzewną, metale kolorowe, a także złom akumulatorowy i żeliwny. Przyjęcie odpadów możliwe jest jedynie, gdy sprzedający odpowiednio je oczyści z pozostałości zawartości, a więc usunięciu z nich elementów takich jak plastik, papier czy szkło.

Na skupie złomu można sprzedać również puszki aluminiowe. Nie można jednak pozbyć się tu zapełnionych puszek, jako że są one niezdatne do procesu recyklingu. Konieczne jest więc ich właściwe przygotowanie.

Skup złomu dokonuje także utylizacji metali. Odpowiednie metody obróbki metali powodują otrzymanie surowca, który może być ponownie wykorzystany i sprzedany różnego rodzaju zakładom produkcyjnym, a także firmom, które zajmują się wytwarzaniem metalowych elementów. Często z usług utylizacji złomu korzystają także zakłady jubilerskie, które odzyskują tu metale szlachetne potrzebne do wytwarzania różnego rodzaju ozdób.

Cena metali jest bardzo różna. Skupy złomu zaś, ze względu na charakter oraz różnorodność metalowych wyrobów, wagę oraz rozmiar posiadają odpowiedni sprzęt, który jest przystosowany do przewozu odpadów. Tego rodzaju przedsiębiorstwa mogą również odbierać złom z domu klienta, o ile ten nie jest w stanie samodzielnie go przetransportować do skupu.

Przesłanki do zakładania skupów złomu

Skupy złomu są coraz częściej zakładane i prosperują bardzo dobrze. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu coraz bardziej się zaostrzających przepisów, które dotyczą składowania i segregacji odpadów. Na skutek szkodliwych substancji wydzielanych np. z zepsutych lodówek czy sprzętów elektronicznych obowiązkowo muszą powstawać miejsca do ich przetrzymywania.

Ogromny wpływ na zakładanie skupów złomu ma zmiana w mentalności ludzkiej. Coraz częściej zauważa się problemy związane z wpływem negatywnym, jaki wywierają śmieci na naszą planetę. Człowiek poszukuje więc coraz to nowych ekologicznych rozwiązań, zarówno w zakresie żywności, używanych materiałów, jak i źródeł energii.

Zasady działania skupów złomu

Skup złomu katowice, aby funkcjonować zgodnie z prawem, powinien posiadać pozwolenie na składowanie metali. Ponadto teren złomowiska koniecznie musi być zabezpieczony, w taki sposób, aby nie zagrażać zanieczyszczeniem i skażeniem wszelkich gruntów znajdujących się w okolicy.