Na czym polega utylizacja ścieków przemysłowych?

Warto zdawać sobie sprawę, że bardzo wysokie ładunki zanieczyszczenia ujmowanej wody, a także ścieków, które są odprowadzane do wód powierzchniowych powodują, że konieczne jest ich oczyszczenie. Należy zaznaczyć, że głównym ładunkiem zanieczyszczeń będą zawiesiny organiczne, mineralne, a także związki organiczne i rozpuszczone sole nieorganiczne. Dlaczego utylizacja ścieków przemyłsowych jest tak istotna?

W jaki sposób można pozbyć się zanieczyszczeń?

Warto wiedzieć, że zdecydowaną większość wymienionych zanieczyszczeń można usunąć metodami strąceniowymi. Wykorzystywany jest w tym celu proces koagulacji, który polega na połączeniu cząstek koloidalnych znajdujących się w wodzie w zdecydowane aglomeraty, które mogą później zostać później usunięte przez filtrację, flotację czy sedymentację.

Koniecznie należy zaznaczyć, ze utylizacja ścieków przemyłsowych w omawianym procesie przebiega dwuetapowo. W pierwszej kolejności kolid stabilny przekształca się w niestabilny, a następnie tworzą się rozbudowane aglomeraty, które są bardzo często wspomagane dodatkiem polimerów – flokulantów.

Warto pamiętać, że koagulacja ma za zadanie nie tylko usuwać różnego rodzaju mętności, ale również barwy wody. Należy zaznaczyć, że proces prowadzi również do wielu bardzo pozytywnych efektów, do których koniecznie należy zaznaczyć usunięcie zdecydowanych ilości węgla organicznego czy obniżenie stężenia jonów metali ciężkich.

W jaki sposób można jeszcze dokonać utylizacji ścieków przemysłowych?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w przypadku niektórych ścieków przemysłowych wspomniany wcześniej proces koagulacji będzie musiał zostać jeszcze poprzedzony odpowiednią chemiczną obróbką ścieków. Prowadzi ona bowiem nie tylko do utlenienia, ale również strącenia czy redukcji nierozpuszczalnych związków zanieczyszczeń.

Doskonałym przykładem mogą być ścieki po obróbce galwanicznej, które bardzo często zawierają w swoim składzie jony kompleksowe, jony cyjankowe CN-, jony chromu Cr6+, a także zasady i wolne kwasy. W takiej sytuacji najpierw jony chromu będą redukowane do jonów na III stopniu utlenienia, dopiero później zostaną strącane w postaci Cr(OH)3. Z kolei w przypadku cyjanków zostaną one utlenione do jonów cyjanianowych, a następnie do wolnego azotu.

Koniecznie należy również zaznaczyć, że ścieki po redukcji chromu, a także utlenianiu cyjanków będą następnie łączone z pozostałymi rodzajami ścieków, a następnie poddane procesowi neutralizacji, który pozwoli na właściwe strącenie wodorotlenków metali ciężkich.