Co zrobić z odpadami przemysłowymi?

Odpady przemysłowe to potencjalnie najniebezpieczniejsze substancje, jakie mogą trafić do środowiska naturalnego, w wyniku np. nieprawidłowego ich składowania. W naszym kraju w przeciągu ostatnich 30 lat wiele zmieniło się w materii gospodarki odpadami przemysłowymi.

Brak w gospodarce odpadami

Na początku lat 90-tych, coś takiego jak gospodarka odpadami niemal nie istniała. Była to oczywiście spuścizna po poprzednim systemie, w którym nikt nie przejmował się ochroną środowiska. W takim układzie każda rzeka, strumyk i atmosfera, były traktowane jak darmowy ściek. Efektem było wysokie skażenie wszystkich głównych rzek oraz bardzo zły stan powietrza w naszym kraju, w szczególności w obszarach o wysoki stopniu uprzemysłowienia.

Początkowo zanotowano oczywiście, lekką poprawę, ale wynikała ona głównie z tego, że wiele ośrodków przemysłowych zostało zamkniętych. Z czasem jednak gospodarka zaczęła się podnosić i sytuacja zaczęła powracać do stanu wyjściowego. Rozpoczęto działania polegające na trzech etapach. Były to rozcieńczanie, ograniczanie i eliminacja.

Rozcieńczanie i ograniczanie

Rozcieńczanie to najprostsza metoda, za pomocą której możemy poprawić stan środowiska, choć sama ilość substancji uwalnianych do niego się nie zmianie. Zmianie uległo przede wszystkim podejście do metody np. zrzutu ścieków do rzek. Wcześniej zrzucano masowo ogromne ilości od czasu do czasu. Niby skutkowało to tym, że ścieki płynęły tylko od czasu do czasu, ale chwilowo ich stężenie było tak duże, że zwierzęta i rośliny wodne niemal wymierały.

Rozcieńczanie sprawia, że co prawda zrzucamy ścieki w takiej samej ilości, ale z powodu znacznego rozłożenia zrzutu w czasie, część fauny i flory jest w stanie funkcjonować mimo zanieczyszczenia. Jest to jednak tylko pierwszy krok. Drugim jest ograniczanie, czyli rozbudowywanie infrastruktury oczyszczalni, filtrów i składowisk, aby stopniowo eliminować uwalnianie odpadów przemysłowych do środowiska.

Eliminacja

Eliminacja to ostatni etap, w którego trakcie odpady przemysłowe są niemal całkowicie usuwane z ekosystemu. Wykorzystuje się w nim rozbudowaną infrastrukturę oraz sieć składowisk, jak również eliminację zanieczyszczeń lotnych, poprzez zmianę systemu pozyskiwania energii.

Nasza gospodarka obecnie znajduje się w trakcie trzeciego etapu. Z tego powodu każdy przedsiębiorca musi wdrażać rozwiązania, które narzuca prawo. Za niezastosowanie się do nich grożą wysokie kary, które w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do poważnych tarapatów finansowych każdej firmy.