Wymiary europalety – dlaczego są tak ważne?

Aby transporty i przeładunki odbywały się płynnie i szybko, niezbędne są do tego specjalne narzędzia. Jednymi z nich są palety, ale tylko o znormalizowanych wymiarach. Dzięki temu całe procesy logistyczne przebiegają szybciej i generują oszczędności. Jakie paleta euro wymiary powinna posiadać?

Wymiary palety euro, czyli europejskie standardy

Paleta to najpopularniejszy nośna platforma służąca w transporcie przeładunkom oraz bezpiecznemu magazynowaniu różnego rodzaju towarów. Są one wykorzystywane przez wszystkie firmy spedycyjne na całym świecie, więc wymiary europalety muszą być znormalizowane. Produkcja palet musi uwzględniać normy europejskie, a każdy producent stosować odpowiednie certyfikaty. Tylko dzięki temu powstają nośniki, które w transporcie zapewniają płynność, wydajność i oszczędność przestrzeni magazynowych. Każda produkcja tego typu palet może odbywać się tylko przez certyfikowane firmy, z materiałów o odpowiednich parametrach oraz przede wszystkim ściśle określonych wymiarach.

Jakie są wymiary europalety?

Europalety występują w kilku wymiarach. Najbardziej uniwersalnym nośnikiem jest ten o parametrach 1200x800x144 mm i przystosowany jest do obciążenia 1000-1500 kg. Oznaczana jest ona symbolem EUR, EUR 1 lub EPAL. Jej waga to około 25 kg, ale ze względu na to, że drzewo absorbuje wodę, ta waga możne się nieznacznie wahać. Poza tą najbardziej popularną można wyróżnić jeszcze między innymi półpaletę, paletą kontenerową, powiększoną, ISO, które również muszą charakteryzować się ściśle określonymi parametrami. I tak między innymi wymiary palety euro kontenerowej to 1135×1133 mm, a dla półpalety 800x1600x144 mm.

Dlaczego tak ważne są wymiary palety euro?

Przestrzenie magazynowe są przewidziane dla nośnika o określonych wymiarach. Dzięki temu miejsce jest zagospodarowane w 100 %, a transport nie jest narażony na straty. Paleta euro wymiary musi mieć więc zawsze takie, dzięki czemu będzie możliwe ulokowanie jest w magazynie wraz z innymi tego rodzaju nośnikami w sposób optymalny i korzystny dla przewoźnika. Poza tym europalety o znormalizowanych wymiarach mogą być obsługiwane przez wszystkie standardowe wózki widłowe, a to jest gwarancją sprawnego i elastycznego przeładunku.